Fundacja Ciało/Umysł zaprasza na Warszawską Scenę Tańca 2015
Ostatnia odsłona WST !!!

21 listopada ART & Family - Komuna//Warszawa
2 grudnia „Family Affair” - Narodowy Instytuty Audiowizualny

“ART & Family” to ostatnia, 5 odsłona Warszawskiej Sceny Tańca, która powstała w 2011 r tworząc pierwszy udany projekt prezentacji tańca przez cały rok w stolicy.
Po tym intensywnym okresie budowania nie tylko programu, ale i nowej „marki” na kulturalnej mapie Warszawy zapraszamy na ostatnie spotkanie, na którym spróbujemy zmierzyć się z tematem modelu współczesnej, artystycznej rodziny. Na program złożą się: performensy, prezentacje artystyczne, panele dyskusyjne, filmy, spotkania z artystami, muzyka i tańce...
Zgłoszenie do udziału w projekcie do 10.11.2015
pod adresem infoatcialoumysl.pl

„Family Affair” to rodzaj teatru dokumentalnego, jednocześnie angażującego i zaangażowanego.
Projekt w swym założeniu tworzy portret kondycji współczesnej rodziny w środowisku artystycznym. Dzięki łączeniu poetyckiego podejścia wraz z badaniami terenowymi włoski kolektyw Zimmerfrei wraz z uczestnikami, rozwinie multimedialną narrację wyłaniającą się z różnych doświadczeń rodzin mieszkających w Warszawie. Codzienne doświadczenie, know-how oraz projekty poszczególnych członków rodzin zostaną przekształcone w multimedialny performens składający się z historii, nagrań dźwiękowych, portretów wideo, zrealizowanych podczas rezydencji twórczej.

ORGANIZATOR
Fundacja Ciało/Umysł

PARTNER
Komuna//Warszawa, Narodowy Instytuty Audiowizualny

FINANSOWANIE
projekt współfinansuje m.st. Warszawa
dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach projektu Open Latitudes przy wsparciu Programu Kultura Unii Europejskiej

REGULAMIN WST

Zgłoszenie do projektu do 10.11.2015
pod adresem infoatcialoumysl.pl