Fundacja Ciało/Umysł i Teatr Powszechny zapraszają:
WARSZAWSKA SCENA TAŃCA 2014

14-15 listopada 2014
Teatr Powszechny

Polski taniec w stolicy
Przez ostatnie lata w Polsce taniec w swojej formie przeszedł przez ogromne zmiany. Poprzez abstrakcje i dekonstrukcje osiągnął rozpoznawalność nowej jakości. Ruszające się ciało stało się równoważne z ciałem tańczącym. Te dynamikę zmian widać wyraźnie na Warszawskiej Scenie Tańca, która po raz czwarty łamie zasadę decorum, granice gatunków i tematyczne tabu. Dwa wieczory pełne tańca, performensu, muzyki i słowa kontynuują dyskusje o roli tańca w kształtowaniu życia kulturalnego miasta. Wychodząc poza swoje klasyczne ramy, taniec otwiera się na nowy powiew napływających wciąż do stolicy artystów.