Warszawska Scena Tańca

Projekt Warszawska Scena Tańca to centrum dyskusji o roli tańca w kształtowaniu życia kulturalnego miasta, zmierzającym do stworzenia systemu konsekwentnej prezentacji spektakli i rozwoju prac podczas trwania całego roku. Rozpoczęła się w październiku 2011 r. Na program składają się spektakle, projekty artystyczne, edukacyjne oraz cykle dyskusyjne.

Do udziału zapraszamy zespoły i artystów działających w Warszawie (także rezydujących tymczasowo za granicą) i tworzących w obszarze szeroko pojętego tańca współczesnego i dziedzin pokrewnych. Program WST jest wybierany w drodze selekcji, na podstawie nadesłanych Zgłoszeń oraz zaproszeń do projektu. WST realizowana jest w ramach przyznanej 3-letniej dotacji Miasta st. Warszawa oraz dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.