swieto-element1-400
wolno w tańc/u!

29 kwietnia 2009/ g.19.30
Centralny Basen Artystyczny/ ul. Konopnickiej 6/ Warszawa

W oczekiwaniu na kolejną edycję międzynarodowego festiwalu tańca współczesnego ciało/umysł, Fundacja C/U zaprasza na 2. święto tańca.

W programie premiera monodramu Edyty Kozak, premierowa prezentacja filmu z ostatniego Festiwalu C/U i spotkanie reprezentantów warszawskiego środowiska tańca współczesnego z przedstawicielami władz Miasta st. Warszawy w obecności mediów.

Monodram Edyty Kozak „Dancing for you longer than one minute”, którego próba otwarta została entuzjastycznie przyjęta przez publiczność na grudniowej Nocy Tańca C/U 2008 wpisuje się w nurt tańca autorefleksyjnego. Podczas rozmowy choreografki z reżyserem poznajemy jej historię, ulubione style, estetyki tańca i fascynacje, co prowadzi do refleksji nad poszukiwaniem wyrazu dzisiejszego tańca. Producentem spektaklu jest Fundacja C/U.