Po 10 edycjach rozważań na temat tańca i historii XX wieku, Ciało/Umysł w 2012 r. przeniesie nas w nowe obszary sztuki XXI wieku.

emocje w tańc/u!

Emocje w sztuce współczesnej, a szczególnie awangardowej, są absolutnym tabu. Wielu z wybitnych artystów, uwikłanych w wypracowane na przestrzeni wielu lat nowoczesne strategie, koncepty, z jednej strony unika tego tematu, a jednocześnie rozwija zainteresowanie językiem ciała i jego ekspresją. To wewnętrzne zaprzeczenie manifestuje w szczególny sposób w formie i treści…

Wydaje nam się, że żyjemy w bezpiecznym, stałym świecie… skąd więc lęk, który nam towarzyszy? Pomimo ogromnego skoku cywilizacyjnego, rozwoju gospodarczego, ekonomicznego, technologicznego, człowiek pozostaje wciąż samotny i zaniepokojony nie tylko przyszłością, ale stanem ducha który jest towarzyszem w codzienności; ten stan ducha chcemy przybliżyć poprzez taniec w 11. edycji C/U.

Spektakle C/U używają nowych technologii, wspaniałej techniki tanecznej, całej „machinerii” scenicznej, aby zaznaczyć, że i bez wojny, totalnej zagłady i poruszania ciężkich traum, tylko żyjąc życiem codziennym, próbując zmagać się z tym, jak zostaliśmy ukształtowani i jakim represjom zostaliśmy poddani, wciąż towarzyszy nam lęk, nasuwają się pytania i marzenia o spełnieniu i miłości, przynależności do społeczeństwa. To nie jest narracja historyczna – to narracja człowieka uwikłanego w politykę, społeczeństwo i swój zawód – zawód tancerza, artysty.

Festiwal przybliży, jak emocje są przedstawiane i interpretowane w europejskiej sztuce tańca ostatniej dekady. Co je wywołuje? Jak artyści w swoich spektaklach, poprzez gesty, mimikę i język ciała, przekazują smutek, cierpienie, strach, melancholię, czułość i radość? Na program złoży się kilkanaście spektakli artystów z Polski i Europy, warsztaty, dyskusje oraz spotkania z artystami.

Nasze poglądy na temat emocji i ich relacji z rozumem/intelektem nie zmieniają się w czasie. Zmienia się tylko ich interpretacja, a jej umiejętność jest kluczową umiejętnością życia. Poddajmy się i zmierzmy z emocjami, które towarzyszą poszczególnym pracom, poddajmy się refleksji nad własnymi emocjami.

Edyta Kozak
Dyrektor Artystyczna C/U