Ciało/Umysł

9. Międzynarodowy Festiwal Tańca Współczesnego

23 września - 2 października 2010, Warszawa

This is not about everything – this is about dance!
(To nie jest o wszystkim - to jest o tańcu!)

Spektaklem „not about everything” Daniela Linehana – młodego amerykańskiego choreografa – rozpoczniemy tegoroczny Festiwal. Chcemy pokazać, że na mapie artystycznej aktywności człowieka taniec nie jest przypadkiem, modą czy dodatkiem, że nie tylko leży u źródeł ludzkiej ekspresji, ale jest kwintesencją człowieczeństwa i życia samego w sobie.

9. edycja festiwalu Ciało/Umysł to 16 spektakli, 9 krajów, 8 premier polskich, 4 prapremierowe koprodukcje C/U, 3 koprodukcje międzynarodowe, 2 premiery europejskie na przestrzeni dziesięciu wrześniowych i październikowych dni. Kilkanaście różnorodnych projektów, poruszających się po pozornie skrajnych obszarach tańca, połączonych jednak wspólnym punktem odniesienia, jakim jest pojęcie klasyki w tańcu.

Na czym się skupimy? Na cielesności tańca, w której odnajdziemy ciało przeestetyzowane, będące wytworem kultury popularnej w spektaklu Superamas; ciało zdyscyplinowane, wytrenowane, wciąż dążące do piękna i swobody jego wyrażania u Marie Chouinard; ciało odrzucone u Kakuya Ohashiego; nasłuchujące i poddające się chwili w improwizacjach Renaty Piotrowskiej i Michaela Schumachera, poszukujące tożsamości płci u Doris Stelzer czy Oliviera Dubois; zniekształcone, odbiegające od klasycznego kanonu piękna, a jednak idealne w swej naturalności i prawdzie u Alessandra Sciarroniego.

W sferze umysłu zaś poszukamy nowych znaczeń, kontekstów i definicji. Będziemy balansować pomiędzy klasyczną formą tańca a jego współczesnymi manifestacjami. Poszerzymy definicję klasyki o nowe formy, jak hip-hop czy „taniec miejski”, które mimo że narodziły się jako sztuka ulicy, mają już swoje niepodważalne kody i kanoniczne sposoby reprezentacji. A ich obecny, dość silny status sceniczny powoduje, że stają się – tak jak niegdyś balet – przedmiotem metarefleksji.

Osobne miejsce zajmują w programie inspiracje Chopinowskie. Na festiwalu zaprezentowana zostanie niezwykle efektowna wersja Chopina w interpretacji zespołu kanadyjskiej gwiazdy Marie Chouinard oraz zderzenie romantycznego kompozytora z japońskim hip-hopem (Kentaro!!).

Projekty tegorocznego Festiwalu C/U łączą różne obszary tańca, a przede wszystkim zacierają granice między prywatną a publiczną przestrzenią miasta. Będziemy podglądać taniec w prywatnych mieszkaniach, doświadczać go w hotelowych pokojach, podążać za nim ulicami Warszawy… a przed i po festiwalowych prezentacjach spotykać się w klubie Nowy Wspaniały Świat, by uczestniczyć w warsztatach, spotkaniach, projekcjach i… aby tańczyć!

C/U!

Edyta Kozak
Dyrektor Festiwalu C/U

Festiwal jest finansowany ze środków m. st. Warszawy w ramach trzyletniego grantu 2009-2011, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Programu Kultura Unii Europejskiej.