6-15 czerwca 2008
Centrum Kultury w Dawnej Wytwórni KONESER
Warszawa

festiwal ciało/umysł - to projekt autorski, który stworzony w 1995 r przez Edytę Kozak stał się cyklicznym i najważniejszym międzynarodowym festiwalem tańca współczesnego w stolicy, a także w Polsce. Jego ideą jest wyszukiwanie i prezentacja najnowszych i najciekawszych nurtów polskiej i światowej sztuki tańca, konsekwentne prezentowanie nowych tendencji w choreografii oraz wspieranie kreatywności, progresywnych propozycji i nowej jakości. festiwal ciało/umysł to jedyne w swoim rodzaju wydarzenie, które stwarza możliwości zapoznania się z nowym myśleniem, zrywa ze standardowymi rozwiązaniami twórczymi, otwiera na eksperymenty, prowokuje do myślenia.

W 2008 roku festiwal kieruje uwagę na dialog i mieszanie kultur oraz powszechną globalizację. Bada wpływ wymiany kulturowej, społecznej i artystycznej na myślenie, estetykę i metody pracy. Tworzy warunki do refleksji nad znaczeniem emigracji w tańcu, nad jego dzisiejszym kształtem. festiwal zaprezentuje wybuchową mieszankę kultur, nie tylko narodowych, ale także mieszankę tych kultur, które narodziły się w XXI w. Skonfrontuje mity, stereotypy, wyobrażenia widza o kulturze afrykańskiej czy azjatyckiej z dzisiejszą twórczością artystów z tych kontynentów. Pokaże też formy tańca i ruchu, które nie podlegają wpływom innej kultury. Zapozna widza z projektami współpracy i wymiany artystycznej między krajami europejskimi, których uczestnicy stworzyli m.in. nową tożsamość dla nieistniejącej polskiej choreografki. I wreszcie pozwoli wziąć aktywny udział w zabawie tożsamością i tańcem. Spektakle prezentowane na festiwalu są polskimi premierami, a artyści z zagranicy w większości goszczą po raz pierwszy w Polsce.
Wiele prezentowanych spektakli zawiera w sobie elementy współpracy z polskimi artystami, które będą przygotowywane podczas festiwalu.

W ramach festiwalu odbędzie się międzynarodowa konferencja exchange/change poświęcona strukturze instytucji i finansowaniu tańca w Europie, a szczególnie Polsce w kontekście dzisiejszego, europejskiego tańca współczesnego.

Po dziesięciu latach "tułaczki" sześciu kolejnych edycji festiwalu po Warszawie, ciało/umysł wprowadza się do całkowicie nowej przestrzeni Centrum Kultury w Dawnej Wytwórni Koneser, inaugurując inne działania kulturalne, planowane tam na najbliższe lata.