ex-pan

Pierwsza międzynarodowa konferencja organizowana w ramach festiwalu ciało/umysł stawia sobie za cel zarysowanie sytuacji tańca jako sztuki w jego instytucjonalnym kontekście. Ponadto jednym z głównych jej przedmiotów jest diagnoza wpływów międzykulturowych na politykę związaną z promocją i organizacją tańca. Tym samym wpisuje się w główny temat tegorocznego festiwalu, czyli refleksję nad wymianą międzykulturową.

Do Warszawy przyjadą specjaliści z rozwiniętych krajów Unii m.in. z Francji, Holandii i Niemiec, a także przedstawiciele nowych członków Unii takich jak Czechy, Słowenia czy Rumunia, aby zapoznać polskie środowisko tańca z istniejącymi modelami miejsc/teatrów/centrów tańca funkcjonujących w tych krajach.

Głównymi tematami, jakie proponujemy prelegentom i słuchaczom są: polityka kulturalna, struktury finansowania, promocja, współpraca, wymiana międzynarodowa i mobilność w obszarze europejskiego tańca współczesnego. Uwzględniając specyficzny status sztuki tańca, zadajemy sobie pytanie: gdzie znajduje się Polska w obliczu tych pytań?

Celem Konferencji jest rozpoczęcie pracy nad znaczącą zmianą wizerunku, pozycji i rozwojem współczesnego tańca w Polsce. Ufamy, że exchange/change, przyczyni się do silniejszej współpracy międzynarodowej, większej świadomości przedstawicieli polskich instytucji w tworzeniu programów w rozwoju tańca, a także pozwoli na rozwój kontaktów w zakresie wymiany kulturalnej oraz na przeniesienie do Polski dobrych praktyk z obszaru Unii.

Fundacja planuje wydanie publikacji pokonferencyjnej w dwóch językach: polskim i angielskim.

info /
Joanna Szymajda
koordynator konferencji
festiwal@cialoumysl.pl