foundation office
Strych na wróble
Chmielna 73 B/15
Warsaw, Poland

E / fundacja@cialoumysl.pl

foundation headquarters
ul. Tapetowa 5
03-083 Warsaw, Poland

NIP 524-262-58-70
REGON 141159270
KRS 0000290221

spacer

Newsletter